Previous Page  9 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 60 Next Page
Page Background

Tehnix

9

SORTIRNICA ZA RECIKLAŽU I BALIRANJE SIROVINA

PRIKUPLJENIH IZ PRIMARNE SELEKCIJE

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) je građevina za gospodarenje otpadom namijenjena

razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištednju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada.

POSTROJENJE ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA GRADA PRELOGA

Prema Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. - 2022., sortirnica ili postrojenje za sortirane i balirane sirovine iz odvo-

jeno prikupljenog otpada trebaju biti pravilno dimenzionirane za prihvat, sortiranje i baliranje te uskladištenje baliranih sirovina za

tržište. Prostori za sortirnice moraju biti ventilirani zbog koncentracije plinova.

RUČNA SORTIRNICA TIP TEHNIX KAPACITETA DO 1 t/h

BALIRANJE SIROVINA U BALE VEZANE ŽICOM SA VPB-20

SA 4 ILI 6 RADNIH MJESTA

RUČNA SORTIRNICA TIP TEHNIX KAPACITETA DO 1.5 t/h

BALIRANJE SIROVINA U BALE VEZANE ŽICOM SA HPB-25

SA 6 ILI 8 RADNIH MJESTA

EKO

SORTIRNICA

TIP TEHNIX KAPACITETA DO 2 t/h

BALIRANJE SIROVINA U BALE VEZANE ŽICOM SA APB-30

SA 6 ILI 8 RADNIH MJESTA

EKO

SORTIRNICA

TIP TEHNIX KAPACITETA DO 2.5 t/h

BALIRANJE SIROVINA U BALE VEZANE ŽICOM SA APB-60

SA 10 ILI 12 RADNIH MJESTA

MULTI EKO SEPARATOR TIP TEHNIX 4000

UREĐAJ ZA OTVARANJE VREĆA, PPROČIŠĆAVANJE, ODVAJANJE I OTPRAŠIVANJE OTPADA TE OTPLINJAVANJE PROSTORA SORTIRNICE

SAVJETUJEMO – IZRAĐUJEMO IDEJNE I GLAVNE PROJEKTE ZA SORTIRNICE TIP TEHNIX

VPB-20

HPB-25

APB-30

APB-60

TIP 1

TIP 2

TIP 3

TIP 4

SOR. KABINE

NADSTREHA

NAPUTAK PGO RH strana 48 točka 3.1.2.