Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

8

Tehnix

TEHNIX OPREMA ZA RECIKLAŽU OTPADA

FILTERSKA STANICA - OTVARAČ VREĆA - ODVAJANJE METALA - DOZIRANJE KRANOM

ZraËna filterska stanica - tip 1 (2250 x 1650 x 2500), tip 2 (4400 x 1650 x 2500)

Automatsko odvajanje metala iz otpada

OtvaraË vreÊa tip TEHNIX - kapaciteta od 5 do 20 t/h, moguÊnost otvaranja

vreÊa od 5 do 50 kg

TEKRAN TEHNIX - za doziranje mješanog komunalnog otpada

POSTROJENJE ZA PRIHVAT, DOZIRANJE I OTVARANJE VREĆA SA OTPADOM

PRIHVATNO DOZIRNO GROTLO 15 m³, DOZIRNI LANČANO-GUMENI TRANSPORTER, VREĆE OTVARAČ TEHNIX

Kompanija Tehnix razvila je tehnološki sustav za prihvat, pripremu i doziranje otpada na liniju za sortiranje predsortiranog otpada i mi-

ješanog komunalnog suhog otpada.

Proizvodimo razne kapacitete doziranja, kapacitet prihvata 15 m³ ili dva kamiona smećara kapaciteta 16 m³.