Previous Page  7 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 60 Next Page
Page Background

Tehnix

7

Linija za sortiranje PROGRES - Doboj 5 t/h

Linija za sortiranje JP DEPONIJA - Mostar 15 t/h

TVORNICE ZA PRERADU KOMUNALNOG OTPADA

RECIKLAŽA OTPADA I BALIRANJE SIROVINA TE RDF-a

BEZ ODLAGANJA NA DEPONIJE

Izgrađen centar za gospodarenje otpadom - Tuzla 10 t/h

RDF

PREDSUŠENI, SHREDDIRANI,

BALIRANI GORIVI OSTATAK

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

plastika

karton

papir

tetrapak

drvo

guma

koža

tekstil

lampion

ostalo

BALA RDF GORIVA

RDF = ENERGIJA

1 kg = 4000 kcal

cementara - struja - energane