Previous Page  6 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 60 Next Page
Page Background

ROTO SITO - SPECIJALNI STROJ ZA AUTOMATSKO IZDVAJANJE

BIO-RAZGRADIVOG OTPADA KAPACITETA OD 3 DO 20 t/h

SPECIJALNI STROJ SEPARAT ROTOR - EFIKASAN SUSTAV RAZDVAJANJA

BIOLOŠKE FRAKCIJE IZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA RAZNIH KAPACITETA

TIP

ROTOSITA

KAPACITET

[t/h]

RS 5

do 5

RS 10

do 10

RS 15

do 15

RS 20

do 20

DIMENZIJE

BUBNJA

[mm]

Ø

2400 x 6000

Ø

2400 x 8000

Ø

2400 x 10000

Ø

2400 x 12000

DUŽINA

[mm]

8000

10000

12000

14000

ŠIRINA

[mm]

2990/4600

2990/4600

2990/4600

2990/4600

VISINA

[mm]

3250/5700

3250/5800

3250/5900

3250/6000

DIMENZIJE

PERFORACIJE

[mm]

Ø

55/

55 x 120

Ø

55/

55 x 120

Ø

55/

55 x 120

Ø

55/

55 x 120

INSTALIRANA

SNAGA

[kW]

2 x 5,5 + 4,0

RS 3

do 3

Ø

2400 x 4000

6000

2990/4600

3250/4200

Ø

55/

55 x 120

5,5 + 3,0

2 x 5,5 + 2 x 4,0

2 x 11,0 + 2 x 5,5

2 x 11,0 + 2 x 5,5

MBO-T MEHANIČKA BIOLOŠKA I TERMIČKA

OBRADA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

PROJEKTIRAMO - PROIZVODIMO - MONTIRAMO - OBU»AVAMO - SERVISIRAMO

ODRŽIVI NAČIN GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

POTPUNA RECIKLAŽA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

6

Tehnix