Previous Page  2 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 60 Next Page
Page Background

2

Tehnix

PROIZVODNI PROGRAM TEHNIX

1. TVORNICE ZA PRERADU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

2. SORTIRNICE ZA ČIŠĆENJE I BALIRANJE SIROVINA IZ OTPADA

3. POGONI ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA

4. PRETOVARNE STANICE ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

5. OPREMA ZA SANACIJU I UKLANJANJE STARIH DEPONIJA

6. UREĐAJI ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU KOMUNALNIH VOZILA

7. SPECIJALNA KOMUNALNA VOZILA EKOMUNAL TEHNIX

8. NADOGRADNJA VOZILA - PODIZAČA, NAVLAKAČA

9. PROIZVODNJA PRESKONTEJNERA – HIDRAULIČNI I PUŽNI

10. ROLO KONTEJNERI I KOMUNALNI KONTEJNERI

11. KO-TAINERI ZA PRIHVAT KLAONIČKOG I PREHRAMBENOG OTPADA

12. VERTIKALNE, HORIZONTALNE I SPECIJALNE PREŠE BALIRKE

13. AUTOMATSKE PREŠE BALIRKE 30, 60, 90 TONA POTISKA

14. TRGALICE, TRANSPORTERI, USITNJIVAČI, PERFORATORI

15. TIPSKI SEPARATORI ZA PROČIŠĆAVANJE ZAULJENIH VODA

16. BIOROTORI – UREĐAJI ZA BIOLOŠKU OBRADU SANITARNIH VODA

17. BIOREAKTORSKA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE KOM. VODA

18. MOBILNE NAFTNE PUMPE I CISTERNE TE SPECIJALNI SPREMNICI

19 . EKO OPREMA, SPREMIŠTA, TANKVANE, GARDEROBNI ORMARI

20. KONTEJNERSKI PROIZVODNI PROGRAM - ŠKOLE, VRTIĆI, NASELJA

21. OSTALI SPECIJALNI PROIZVODI, OPREMA I POSTROJENJA NA UPIT

Nagrada RH, OSCAR za

zaπtitu okoliπa 2004.

Zlatna kuna za najinventivnije

poduzeÊe u 2004. godini

Innovation

awards

Brussels

2007

Svjetsko priznanje

Glavnog tajnika UN-a

Ban Ki-moon-a

Odlikovanje predsjednika

kompanije Redom Danice

hrvatske s likom

Nikole Tesle

OSCAR ZA NOMINACIJU NA

SVJETSKOM IZBORU

PODUZETNIKA GODINE “EY

ENTREPRENEUR OF THE YEAR”

MONACO - MONTE CARLO 2016.

MI SMO VAŠ PARTNER U ZAŠTITI OKOLIŠA

IDEMO DALJE ZAJEDNO!

Kompanija Tehnix vodeća je eko industrija, proizvodimo

strojeve i opremu za zaštitu okoliša. Sada smo zajedno

u Europskoj Uniji. Naš zajednički cilj je primjena novih

tehnologija sa kojima ćete Vi ostvarivati veće rezultate

u gospodarenju otpadom, koji mora postati izvor novih

sirovina, veliki energetski potencijal RDF te komposti-

ranje organskog otpada u eko gnojivo. Razvojem novih

tehnologija možemo brže ostvarivati zadatke EU, ciljeve

održivog razvoja, zaustavljati klimatske promjene pla-

neta. Našim inovativnim tehnologijama zaustavit ćemo

zagađenje zraka, vode i zemlje te zajednički ostvariti

održivu budućnost!

Đuro Horvat

Predsjednik kompanije

80 NAGRADA ZA DOSTIGNUĆA U RAZVOJU EKO TEHNOLOGIJA

TEHNOLOGIJAMA TEHNIX POSTIŽEMO CIRKULARNU EKONOMIJU

EY

Poduzetnik godine

TM

NAGRADA EY PODUZETNIK GODINE

DODIJELJENA 17. OŽUJKA 2016. GODINE