Previous Page  12 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 60 Next Page
Page Background

12

Tehnix

TEHNOLOŠKI SUSTAVI ZA RECIKLAŽU I UPORABU KRUTOG

I POSEBNOG GLOMAZNOG OTPADA IZ RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

NOVI PROIZVOD KOMPANIJE TEHNIX

MULTI EKO SEPARATOR TIP 4000 / 4 T/SAT

Baliranje sortirane plastike

Stroj za

usitnjavanje kartona za baliranje

Šreder za usitnjavanje drvenog, plastičnog i gumenog otpada sa elektromagnetom za izdvajanje metalnog otpada

Linija Tehnix za otvaranje bala vezanih žicom i sortiranje plastike

prema vrsti uporabe za prodaju

Stroj za reciklažu rabljenih madraca -

izdvajanje čelika i RDFa

Postrojenje za otvaranje

vreća, pročišćavanje,

odvajanje i otprašivanje

otpada te otplinjavanje

prostora sortirnice

TEHNOLOŠKA PRIPREMA OTPADA ZA SORTIRANJE