Previous Page  11 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 60 Next Page
Page Background

Tehnix

11

SAVJETUJEMO – IZRAĐUJEMO IDEJNE I GLAVNE PROJEKTE ZA CENTRE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

CENTRI ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

SKLOP VIŠE MEĐUSOBNO FUNKCIONALNO I/ILI TEHNOLOŠKI POVEZANIH

GRAĐEVINA I UREĐAJA ZA OBRADU PREDSORTIRANOG I MIJEŠANOG

KOMUNALNOG OTPADA

CENTAR ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM TIP TEHNIX KAPACITETA OD 10 DO 15 t/h

160 m

60 m

BROJ ZAPOSLENIH 38 / INSTALIRANA SNAGA 170 kW

CENTAR ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM TIP TEHNIX KAPACITETA OD 15 DO 20 t/h

180 m

60 m

BROJ ZAPOSLENIH 48 / INSTALIRANA SNAGA 200 kW

CENTAR ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM TIP TEHNIX KAPACITETA OD 20 DO 40 t/h

200 m

100 m

BROJ ZAPOSLENIH 95 / INSTALIRANA SNAGA 300 kW

NAPUTAK PGO RH strana 48 točka 3.1.3.