Previous Page  10 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 60 Next Page
Page Background

10

Tehnix

RECIKLAŽNI CENTRI PREDSORTIRANOG I

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA TIP TEHNIX

SKLOP GRAĐEVINA I UREĐAJA ZA SAKUPLJANJE I OBRADU KOMUNALNOG OTPADA

OBRADA OTPADA SU POSTUPCI OPORABE ILI ZBRINJAVANJA I POSTUPCI PRIPREME PRIJE OPORABE ILI ZBRINJAVANJA

SAVJETUJEMO – IZRAĐUJEMO IDEJNE I GLAVNE PROJEKTE ZA RECIKLAŽNE CENTRE TIP TEHNIX

RECIKLAŽNE CENTRE IZRAĐUJEMO KOMPLETNO PO SISTEMU KLJUČ U RUKE ZA 6 MJESECI

RECIKLAŽNI CENTAR KAPACITETA 4 DO 5 t/h – BROJ ZAPOSLENIH = 20 / INSTALIRANA SNAGA = 125 kW

RECIKLAŽNI CENTAR KAPACITETA 5 DO 7,5 t/h – BROJ ZAPOSLENIH = 25 / INSTALIRANA SNAGA = 140 kW

RECIKLAŽNI CENTAR KAPACITETA 7,5 DO 10 t/h – BROJ ZAPOSLENIH = 30 / INSTALIRANA SNAGA = 150 kW

140 m

120 m

100 m

50 m

50 m

50 m

PROSTOR ZA

UPRAVLJANJE

PROSTOR ZA

UPRAVLJANJE

PROSTOR ZA

UPRAVLJANJE

CENTAR ZA

PONOVNU UPORABU

CENTAR ZA

PONOVNU UPORABU

CENTAR ZA

PONOVNU UPORABU

NAPUTAK PGO RH strana 48 točka 3.1.2.