1 / 60 Next Page
Information
Show Menu
1 / 60 Next Page
Page Background

2017

ZNANJE • INOVACIJE • ISKUSTVO • TEHNOLOGIJA

SAVJETUJEMO • PROJEKTIRAMO • PROIZVODIMO

PROJEKTIRAMO, PROIZVODIMO,

SERVISIRAMO, ODRÆAVAMO

OPREMU I STROJEVE ZA

ZA©TITU OKOLI©A,

RECIKLAŽU OTPADA,

KOMPOSTIRANJE,

PROIZVODNJU

RDF GORIVA

I OBRADU

VODA

R

EKO INDUSTRI JA

Ja sam prijatelj Tehnixa