Previous Page  9 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 24 Next Page
Page Background

PrikljuËak za zrak

/

Connection for air

ULAZ

/

INLET

IZLAZ

/

OUTLET

BIOAKUMULATOR

/

BIO-ACCUMULATOR

DIFUZOR

/

DIFFUSER

Podloga: šljunak,

nivelirani pijesak

Base: gravel

leveled sand

PUHALO ZRAKA

AIR BLOWER

PUHALA U RADU /

BLOWERS IN OPERATION

Tehnix

9

BJT-5

BJT-10

BJT-20

Oznaka uređaja

Device type

do 5

5 - 10

10 - 20

Broj osoba po danu

No. of persons per day

500

1000

2000

Dnevni dotok

Daily inflow

[lit/dan]

300

600

1200

Organski teret

Organic load

[g BPK5/dan]

1500 x 1500 x 2000

3000 x 1500 x 2000

3000 x 2000 x 2500

Dimenzije jame

Cesspit dimensions

[L x B x H]

Ø 110

Ø 125

Ø 160

BJT-30

20 - 30

3000

1800

4000 x 2000 x 2500

Ø 160

BJT-50

30 - 50

5000

2500

6000 x 2500 x 3000

Ø 200

PrikljuËne cijevi

Connecting pipes

[mm]

MEMBRANSKA /

MEMBRANE

CENTRIFUGALNA /

CENTRIFUGAL

Biojama tip TEHNIX je uređaj za biološko

pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda,

kapacitet je od 5 do 50 ES-a.

Uređaj se prilagođava različitim kapacitetima i

specifičnim uvjetima rada, amortizira dnevno

hidraulično opterećenje te ispunjava zahtjeve za

veće ugradbene situacije.

Uređaj je moguće ugraditi u zelene površine ili

kolničku konstrukciju, bez utjecaja na projmjenu

vizualnog izgleda okoliša.

Kvaliteta pročišćene vode na izlazu iz tijela

uređaja zadovoljava određenu kategorizaciju

prijemnika II i III kategorije.

BIOJAME kapaciteta do 50 ES

BIO CESSPITS capacity of 50 PE

KLIZNO PRILAGODLJIVO GRLO

SA PLINOTJESNIM POKLOPCEM

PRIKLJUČAK ZA UZEMLJENJE

IZLAZ

POPLIPROPILENSKI

BIO AKUMULATORI

VISOKO KVALITETNI

SILIKONSKI DIFUZORI ZRAKA

UPRAVLJAČKI ELEKTRO ORMARI

PRIKLJUČAK ZA

ZRAK DN75

ULAZ