Previous Page  3 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 24 Next Page
Page Background

Tehnix

3

VIŠE OD 25 GODINA RAZVOJA

MORETHAN 25 YEARS OF DEVELOPMENT

UKRATKO

Osnovan 1991.

Sjedište

- Donji Kraljevec

Direktor

- Đuro Horvat (CEO)

Zaposlenici

- 2017 : 350

Prihod

- 2016 : 35.000.000,00 €

Djelatnost

- razvoj i projektiranje

- proizvodnja

- servis i održavanje

Instalirani separatori i mastolovi: 4000

Instalirane biojame i biorotori: 750

BRIEFLY

Established in 1991

Headquarters

- Donji Kraljevec

Director

- Đuro Horvat (CEO)

Employees

- 2017 : 350

Income

- 2014 : 35.000.000,00 €

Activity

- development and design

- production

- maintenance and service

Installed separators and grease traps: 4000

Installed bio cesspits and biorotors: 750

Poštovani,

Više od 25 godina Tehnix je prisutan na području pročišćavanja otpadnih voda. Na os-

novi fizikalnih, bioloških i kemijskih postupaka, razvijene su vlastite tehnologije primjenjene u

širokoj paleti uređaja, koji su svoju vrijednost dokazali na tržištu.

Naziv Tehnix usko se veže uz pojamSEPARATOR i BIOROTOR, zahvaljujući činjenici da

su dominantni sastavni dijelovi izvedenih sustava odvodnje u zemlji, i značajno prisutni u regiji.

Kao temeljni uvjet života voda je i dalje naša fascinacija i predmet istraživanja te razvoja novih

tehnoligija

S poštovanjem,

Đuro Horvat, predsjednik kompanije

Dear Business Partners,

For more than 25 years Tehnix is present in the field of waste water treatment. On the

basis of physical, biological and chemical methods we have developed our own technologies

that are implemented in a wide range of devices, which have proven their value on the market.

The name Tehnix is closely linked to the terms SEPARATOR and BIOROTOR, due to the

fact that they are dominant components of drainage systems constructed in the country and

are significantly present in the region. Being a fundamental precondition for life, water contin-

ues to be our fascination and the subject of research and development of new technologies.

Yours Sincerely,

Đuro Horvat, President of Company

VODEĆA EKO INDUSTRIJA U GOSPODARENJU OTPADOM I VODAMA

LEADING ECO INDUSTRY IN WASTE AND WATER MANAGEMENT