Previous Page  4 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 14 Next Page
Page Background

4

Tehnix

MODEL

DIMENZIJE / DIMENSIONS

SILA

PREŠANJA

PRESSING

FORCE

(kN)

INSTALIRANA

SNAGA

INSTALLED

POWER

(kW)

DUŽINA

LENGHT

(mm)

ŠIRINA

WIDTH

(mm)

VISINA

HEIGHT

(mm)

PKH 5 m

3

3780

1900

1655

320

4

PKH 7,5 m

3

4370

2115

2055

320

4

PKH 10 m

3

4770

2115

2055

320

4

PKH 16 m

3

5930

2530

2525

320

5,5

PKH 20 m

3

6680

2530

2525

320

5,5

PRESKONTEJNERI HIDRAULIČKI /

HYDRAULIC PRESS COMPACTORS

PREDNOSTI I UŠTEDE U KORIŠTENJU

PRESKONTEJNERA

Ekonomska isplativost

○ smanjenje troškova odvoza do 10 puta

○ amortizacija do 12 mjeseci

○ dobri uvjeti nabave i dugi vijek trajanja

Ekološka i protupožarna zaštita

○ kontrolirani prihvat i odvoz na deponij

○ zaštita od smrada

○ nemogućnost ispiranja i zagađenja voda

Zdravstvena zaštita

○ nemogućnost prijenosa zaraznih

bolesti

○ nemogućnost pristupa glodavcima

○ nemogućnost raznošenja vjetrom i

ljudima

Tehničke prednosti

○ kakvoća uređaja, dugi vijek trajanja

○ jednostavno rukovanje i manipulacija

○ kontrolirano punjenje i lako pražnjenje

○ dimenzije prema DIN standardu

ADVANTAGES AND

SAVINGS BY PRESS

COMPACTORS USAGE

Economic advantages

○ decrease of transportation costs

for up to 10 times

○ amortization up to 12 months

○ good purchase conditions and

long-lasting product life

Ecological and fire-fighting protection

○ controlled waste collection and transport

to disposal site

○ smell protection

○ eliminated possibility of rinsing and water

contamination

Health protection

○ impossible transmission of contagious diseases

○ impossible access for rodents

○ impossible spreading by wind or people

Technical advantages

○ high quality, long-term use

○ simple handling and manipulation

○ controlled loading and easy discharge

○ dimensions according to DIN standard