Previous Page  12 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 14 Next Page
Page Background

12

Tehnix

KOMUNALNI KONTEJNERI 5, 7 i 10 m

3

COMMUNAL CONTAINERS 5, 7 AND 10 m

3

TIP KONTEJNERA

Type of container

DUŽINA / Length

L (m)

ŠIRINA / Width

B (m)

ŠIRINA PODA

Floor width

P (m)

VISINA / Height

H (m)

VISINA UŠKE

Eye height

P (m)

5 m

3

3,31

1,60

1,50

1,25

1,00

7 m

3

3,47

1,60

1,50

1,50

1,00

10 m

3

4,10

1,85

1,70

1,75

1,00

Osnovne dimenzije komunalnih kontejnera /

Basic dimension of utility waste containers

Komunalni kontejneri su izrađeni prema DIN standardima i prilagođeni za nakladanje jedan na drugi do tri kontejnera, što znatno

racionalizira troškove transporta! Čvrsta konstrukcija i dugi vijek trajanja. Osnovna konstrukcija kontejnera izvedena je od limova

debljine 3 mm, a ukrućena od limova debljine 4 i 5 mm! Sva ukrućenja su zavarena po cijeloj dužini čime je eliminirana mogućnost

unutarnje korozije! Poklopci su ovješeni na opruge, a zatvaraju se pomoću krilastog prokron vijka! Površinska zaštita izvedena je

izvana temeljnom i završnom bojom, a unutarnje površine zaštićene su bojom otpornom na soli, kiseline i lužine!

Utility waste containers are produced according to DIN standards and are adopted for stacking up to three containers, what

significantly reduces transport costs! They have rigid construction and long service life. The basic construction of utility waste

containers is made of 3 mm thick steel plates and it becomes rigid by the use of 4 and 5 mm thick steel plates. All rigid parts are

welded along, which eliminates possibility of inner corrosion! Covers are suspended on springs and may be closed with stainless

steel butterfly screw! Surface protection is made by ground and cover paint, while inner surfacesare protected by paint resistant

to salt, acids and alkali!

Za sakupljanje komunalnog otpada, papira, plastike, metala

For collection of utility waste, paper, plastics, metals and other