Previous Page  4 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 14 Next Page
Page Background

4

Visokakvalitetavozila i nadogradnje

EKOMUNAL5/7,5/14/16/18/20/22m

3

Dobra cijena, povoljni uvjeti nabave, trajna kvaliteta

kompletnog proizvoda

Osigurani rezervni dijelovi te servis vozila i nadogradnje,

jamstvo 12, 24 i 36mjeseci

Mala potrošnja goriva, ušteda 30%uz 20%veći volumen

prihvata otpada

EURO 6motor, štedi gorivo uz minimalno ispuštanje

emisije CO 2

Nadogradnja je trajna, skladna, kompaktna tipska konstrukcija

Svi dijelovi brzo zamjenjivi i visoke kvalitete uz jamstvo

trajnosti

Ugrađen tlačno osjetljiv sustav za maksimalnu sabijenost

otpada u prihvatnoj komori

Sabijanje i izbacivanje otpada pomoću trostupanjskog

teleskopskog cilindra

Video nadzor iza vozila, kontrola i rasvjeta utovarnog

prostora, sigurnost poslužioca

Automatsko ograničenje radne brzine i maksimalne

brzine vozila

Rad vozila i nadogradnje vrlo su tihi u radnim uvjetima

Vršimo obuku vozača i poslužioca EKOMUNAL vozila u

poduzeću Tehnix

Indetifikacija vozača te posuda i kontejnera korisnika

Uz isporuku EKOMUNAL vozila dajemo kompletnu atesnu

dokumentaciju i upute za korištenje i održavanje na

hrvatskom jeziku

Highqualityofvehicleanditsupgrade

EKOMUNAL5/7,5/14/16/18/20/22m

3

Good price, favorable conditions of purchase, enduring

quality of complete product

Available spare parts and service of vehicle and its upgrade,

guarantee for 12, 24 and 36 months

Small fuel consumption, 30%savings with 20%higher

volume of waste reception

EURO 6 engine saves fuel with minimal release of

CO 2 emissions

Upgrade is a durable, consistent, compact type of

construction

All parts are quickly replaceable and are of high quality with

guaranteed durability

Built-in pressure sensitive system for maximum compaction

of waste in receiving chamber

Waste compaction and discharge by means of three-stage

telescopic cylinder

Video surveillance behind vehicle, control and lighting of

loading area, safety for aendant

Automatic limitation of working speed and maximum speed

of vehicle

Quiet operation of vehicle and its upgrade in working conditions

Training for EKOMUNAL drivers and aendants in

Tehnix Company

Identification of drivers as well as containers of users

With delivery of EKOMUNAL vehicle, we provide the complete

Aest Documentation andManuals for operation and

maintenance

15 razloga zašto kupiti komunalno vozilo

EKOMUNAL

15 reasons why to buy municipal vehicle

EKOMUNAL

SUVREMENO KOMUNALNO VOZILO

MODERN COMMUNAL VEHICLE